V čem jsou tak proslulá šumivá vína - jejich dělení, rozdíly a tipy na kvalitní sekt a šampaňské

Šumivá vína, sekt, šampaňské či perlivé víno.... Co mají tyto vína společného? V čem jsou jiná oproti klasickým červeným, bílým nebo růžovým vínům? Není to v barvě, je to v jejich konzistenci. Tyto vína mají jedno společné, jsou to bublinky.

Láhev bublinek by určitě neměla chybět při žádné významné události či slavnosti. Však každý z vás určitě zná ten okamžik, kdy začne odbíjet půlnoc, ručičky hodin se na vteřinu překrývají... ten okamžik, který je pro mnohé z nás nezapomenutelný. Někteří si ťuknou tichým vínem, jiní zase sáhnou právě po bublinkách ? po šampaňském, po sektu či perlivém vínu.

Dříve však, než necháte "bouchnout" sekt či šampaňské, je dobré vědět, jakou kvalitu šumivého vína pijete, protože co si budeme povídat, nejsou bublinky jako bublinky a že je mezi nimi rozdíl, to si povíme níže.

Co se v tomto článku dovíte:

Malý úvod k šumivým vínům

ledove vinoi

Šumivá vína patří do skupiny alkoholických i nealkoholických nápojů. Mezi šumivými víny jsou markantní rozdíly. Víte, co se pod etiketami šumivých a perlivých vín skrývá? Víte, jaký je rozdíl mezi jakostním šumivým vínem, sektem, perlivým vínem či šampaňským? Čtěte dále...

Šumivé víno je produkt, který je získaný prvotním nebo druhotným alkoholickým kvašením čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu a vína.

Čím dál tím více se lidé zaměřují na kvalitu, nemusí se jednat čistě o konzumaci potravin, lidé se čím dál tím více také zaměřují na kvalitu alkoholu. Jaký je trend současnosti? Kupují Češi stále ty nejlevnější vína? Výrobci šumivých vín říkají, že to tak již není. Produkce sektů a šampaňských viditelně stoupá a lidé si stále více dávají záležet na tom, co pijí - rádi si vychutnají lahvinku dobrého šampaňského.

Legislativa vs. výroba šumivých vín

Stejně jak se vyvíjí chuťové buňky našich českých konzumentů, změnami prochází také i české vinařství, což hlavně platí pro období od vstupu České republiky do Evropské unie. Tento krok výrazně ovlivnil legislativu, která upravuje zákon ohledně výroby vína.

V zákoně o vinohradnictví a vinařství z roku 2000 platilo, že do kategorie šumivých vín nebudou patřit vína, která jsou dosycovaná oxidem uhličitým, která patří spíše do kategorie perlivých vín. Se zákonem z roku 2004, kdy jsou součástí i evropské normy, to už však lze - na rozdíl od klasických šumivých vín jsou tyto produkty vyráběny ze stolního vína a to bez účastni druhotného kvašení. I když jsou mezi oběma druhy vín markantní rozdíly, výchozí charakteristika, podle které poznáte, že se jedná o šumivé víno, je, že po otevření nádoby při 20° C vykazuje přetlak způsobený oxidem uhličitým nejméně 3 bary.

Jaký je zásadní rozdíl mezi pravým šampaňským, sektem a perlivým vínem?

Chcete se předvést před svými přáteli? Staňte se odborníkem mezi šumivými vína. V prvé řadě je důležité, abyste věděli, jaký je rozdíl mezi pravým šampaňským, sektem a perlivým vínem.

Výroba šumivých vín

Technologie výroby těch nejlepších šampaňského si producenti pečlivě střeží. Stejně tak platí i pro výrobu šumivých jakostních vín, akorát se kolem nich nedělá takový povyk.

Výrobci šumivých vín znají velmi dobře jednotlivé vinice, vlastnosti hroznů a jejich schopnost se harmonicky mísit s ostatními. Výrobci musí mít také vynikající degustační paměť, která z dlouhodobého hlediska odráží styl, vizi a tradici jednotlivých šampaňských domů a výrobců šumivých vín. Výsledná kvalita šumivého vína závisí také na délce prvního kvašení a délce zraní.Základní dělení šumivých vín

Šumivá vína bez přívlastku

Typické pro šumivá vína bez dalších přívlastků je nižší podíl alkoholu a to jak v kupáži (nejméně 8,5 %), tak ve výchozím produktu (nejméně 9,5 %). Celková doba výroby obvykle trvá maximálně 3 měsíce.

Jakostní šumivá vína - sekty

Jedná se o šumivá vína, která jsou o stupeň výše, než šumivá vína bez přívlastku, hlavně tedy co se technologie výroby týče. Sekty si získaly větší přízeň u spotřebitelů a to hlavně díky jedinečným chuťovým vlastnostem a originálním způsobem perlení. U těchto vín byly k výrobě kupáže použity hrozny, které odpovídají kvalitě jakostního vína nebo přímo z jakostního vína. Toto víno splňuje požadavky Evropského společenství a je tříděno do skupiny "jakostní".

Mezi základní prvky jakostních šumivých vín patří, že jsou vyráběna prvotním nebo druhotným kvašením jakostního nebo stolního vína. Vyznačují se vyšším podílem alkoholu a to jak v kupáži (nejméně 8,5 %), ve výsledném výrobku musí být nejméně 10 %, tlak je při 20°C minimálně 3,5 baru a celková doba výroby trvá 6 měsíců.

Obecně je procento alkoholu u šumivých vín ovlivněnou také přísadou tirážního likéru, který kupáži dodává přesně takové množství cukru, aby při kvašení vznikl potřebný tlak.

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o.

ledove vinoi

Předpisy Evropské unie u těchto sektů zpřísnily výslednou dobu zrání, čímž se tyto sekty dostaly na další úroveň sektů, tj. jakostních šumivých vín stanovené, dříve vinařské oblasti (s.o.). Typickým představitelem je Chateau Bzenec brut, ve Francii pak šampaňské, které je vyrobené výhradně z hroznů pěstované v oblasti Champagne.

K výrobě kupáže byly tedy použity hrozny, které jsou sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba tohoto vína proběhla ve vinařské oblasti, ve které byly hrozny sklizeny, dále nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos a víno splňuje požadavky Evropského společenství.

V zákonech je dáno, že výroba jakostních šumivých vín a jakostního šumivého vína s. o. je nejméně 6 měsíců při kvašení v tancích a minimálně 9 měsíců při kvašení v láhvích.

Jak už bylo řečeno, hlavní rozdíl tkví nejen v původu hroznů, ale v tlaku, který v případě sektů stanovené oblasti musí vykazovat nejméně 3,5 baru.

Pěstitelský sekt

Jedná se o šumivé víno, které byla Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) zařazeno do kategorie "pěstitelský sekt". Tento sekt splňuje specifické podmínky, to znamená, že výroba se uskutečnila u pěstitele vinné révy, jehož hrozny byly použity k výrobě sektu.

Aromatická šumivá vína

Další skupinou jsou aromatická jakostní šumivá, která se dělí na aromatická jakostní šumivá vína a aromatická jakostní šumivá vína stanovené oblasti - s přívlastkem s.o..

Tyto jakostní šumivá vína se vyrábějí kvašením prvotní kupáže jen některých odrůd. Mohou se používat pouze zákonem stanovené odrůdy, jako jsou Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Müller Thurgau nebo Tramín červený. K výrobě kupáže byly použity hrozny, které jsou sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic, které jsou vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, výroba vína proběhla ve vinařské oblasti, v nichž byly hrozny sklizeny. Dále zde nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos a víno splňuje požadavky na jakost a byly zatříděny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) do této kategorie. Pro jeho výrobu bylo použito pouze prvotní kvašení kupáže z uvedených odrůd.

Jejich výroba probíhá nejméně jeden měsíc. Obsah alkoholu a výsledný tlak oxidu uhličitého je stejný, jak je u jakostních šumivých vín. Hotový výrobek má obsah alkoholu minimálně 6%, minimálně však 10% celkového alkoholu, tlak při 20°C je minimálně 3 bary a délka výroby trvá minimálně 1 měsíc.

Ostatní šumivá či perlivá vína

Odlišnou kategorií vín jsou pak perlivá šumivá vína. Jde o produkt, který je vyroben ze stolního vína, jakostního vína s.o., či z produktů vhodných k získávání stolního či jakostního vína s.o..

Díky unijním předpisům došlo ke změnám, protože kdo si myslel, že perlivá vína jsou stolní vína dosycená CO2, měl pouze zčásti pravdu. Současné zákony totiž praví, že do této kategorie se řadí vína s "vlastním" oxidem uhličitým, kterému bylo zabráněno během klasického kvašení uniknout.

Další poznávací znamení těchto vín je, že mají nižší tlak, tj. nejméně 1 až 2,5 baru a nižší obsah alkoholu (9 %), jsou plněny do nádob o objemu nejvýše 60 litrů.

Tyto vína jsou pak vyráběna z různých odrůd. V nabídce našich vinařů naleznete jakostní šumivá vína, které jsou vyráběna z odrůdy Chardonnay, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Frankovka nebo Svatovavřinecké víno. Vzácnější může být odrůda Cabernet Sauvignon nebo Pinot Noir.

Rozlišujeme perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, který je vyroben ze stolního vína, jakostního vína s.o. nebo z produktů, které jsou vhodné k získávání stolního vína či jakostního vína s.o., dále vykazuje skutečný obsah alkoholu nejméně 7% objemových a celkový obsah alkoholu je nejméně 9% objemových. Je plněn do nádob (nejvýše 60 l) a při 20°C vykazuje přetlak oxidu uhličitého (zcela nebo zčásti) nejméně 1 až 2,5 baru.

Dále jsou jakostní perlivá vína, která jsou vyrobena z hroznů sklizených ve stejné vinařské oblasti, z vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti. Výroba proběhla ve vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny, nebyl překročen max. hektarový výnos a víno splňuje požadavky na jakost. Do této kategorie byly zatříděny SZPI.

Šumivá vína se dělí podle obsahu cukru

Rozlišujeme:

  • Brut nature - přírodně tvrdé, obsahuje méně než 3 g cukru na litr
  • Extra brut - zvlášť tvrdé, obsahuje 0 až 8 g cukru na litr
  • Brut - tvrdé, obsahuje méně než 15 g cukru na litr
  • Extra sec / Extra dry - zvláště suché, obsahuje 12 až 20 g cukru na litr
  • Sec - suché, obsahuje 17 až 35 g cukru na litr
  • Demi-sec - polosuché, obsahuje 33 až 50 g cukru na litr
  • Doux - sladké, obsahuje více než 50 g cukru na litr

Zahraniční šumivá vína

Víte, jaká jsou nejznámější zahraniční šumivá vína? Vstupte do světa Champagne, Cava nebo Crémant.

Vybíráme kvalitní sekt

Sekt patří do skupiny šumivých vín a patří mezi velmi oblíbené alkoholické nápoje. Nejenom o Vánocích či Silvestrovských oslavách, ale také při různých rodinných oslavách či svátečních událostech si mnozí lidí připíjejí a bouchají "šáňa", až někdy odpadávají kousky omítky ze stropu. "Šampáňa", jak jim mnozí lidé říkají, ve většině případů nejsou ta pravá šampaňské a v těchto případech může jít o sekt. Víte, jak se dělí a jak vybrat kvalitní sekt?

V našem blogu jsme pro vás připravili pár láhví sektů, které opravdu stojí za ochutnání.

Vánoce

Vybíráme kvalitní šampaňské

Něco málo jsme si o šampaňském napsali výše. Šampaňské patří také do skupiny šumivých vín, které se vyrábí procesem, že se v láhvi vyvolá kvašení vína, čímž vznikne oxid uhličitý. Víno, které nese označení Champagne, se vyrábí pouze ve francouzské oblasti Champagne-Ardenné. Chcete si přečíst více informací a zjistit, jaké šampaňské je opravdu kvalitní?

Přečtěte si také:

10 faktů, které o víně možná nevíte

Vše o víně - základní průvodce vína

Proč se nebát nákupu vína na Internetu

Staňte se odborníkem - Víte, jaký je zásadní rozdíl mezi pravým šampaňským, sektem a perlivým vínem

Patříte mezi milovníky zahraničních šumivých vín - Vychutnejte si požitek z Champagne

Jak poznat kvalitní sekt a šampaňské?

nebo přejděte rovnou do sekce šumivá vína v našem e-shopu

26.03.2015
ZpětVšechny články
0 ks zboží
Cena: 0 Kč
Proč nakoupit u nás?
Sledujte nás
Vinařství

Značky

Odběrné místo
Provozní 5492/3
722 00 Ostrava-Třebovice
+420 724 024 086
info@potreby-pro-vina.cz
Vína a doplňky k vínům Novinky V čem jsou tak proslulá šumivá vína - jejich dělení, rozdíly a tipy na kvalitní sekt a šampaňské
Přihlášení Registrace